Detta är en gästtavla gjord på nyinvigningen av Säröhus
Aktiviteterna är beräknade till ca 2 1/2 timmar för bästa resultat

Man kan jobba med tematiskt måleri efter givet tema. Här arbetsglädje o gemenskap

Eller varför inte låta personalen måla en 4 meter lång målning som skall pryda kontoret